luanvanthacsi.edu.vn

THƯ VIỆN TÀI LIỆU - DOWLOAD LUẬN VĂN MIỄN PHÍ 

LUẬN VĂN THẠC SĨ - ĐẠI HỌC - TIẾN SĨ

CHIA SẺ KINH NGHIỆM VIẾT LUẬN VĂN

Quy định viết luận văn thạc sĩ ngành Phát triển nông thôn và KT nông nghiệp

QUY ĐỊNH HƯỚNG DẪN VIẾT LUẬN VĂN THẠC SĨ

Dùng cho ngành Phát triển nông thôn và ngành Kinh tế nông nghiệp


quy định viết luận văn thạc sĩ

 

1. YÊU CẦU VỀ NGUỒN GỐC VÀ HÌNH THỨC CỦA LUẬN VĂN

1.1. Nguồn gốc của luận văn và sở hữu trí tuệ

Luận văn thạc sĩ là một tài liệu khoa học trình bày công trình nghiên cứu của học viên dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học. Luận văn thạc sĩ phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây về nguồn gốc và sở hữu trí tuệ:

- Luận văn của chương trình theo định hướng nghiên cứu là một báo cáo khoa học, có đóng góp mới về mặt lý luận, học thuật hoặc có kết quả mới trong nghiên cứu một vấn đề khoa học mang tính thời sự thuộc ngành đào tạo;

- Luận văn của chương trình theo định hướng ứng dụng là một báo cáo chuyên đề kết quả nghiên cứu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn hoặc báo cáo kết quả tổ chức, triển khai áp dụng một nghiên cứu lý thuyết, một mô hình mới,... trong lĩnh vực ngành vào thực tế;

  • Luận văn phải do chính học viên thực hiện và phải có cam đoan về công trình khoa học gốc của mình và phải đảm bảo tuân thủ các quy định về sở hữu trí tuệ.
  • Nếu luận văn là công trình khoa học hoặc một phần công trình khoa học của một tập thể trong đó tác giả đóng góp phần chính thì phải có xác nhận bằng văn bản của các thành viên trong tập thể đó đồng ý cho phép học viên sử dụng công trình này trong luận văn để bảo vệ lấy bằng thạc sĩ.

- Không được phép đạo văn. Đạo văn (plagiarism) là công bố ngôn ngữ, suy nghĩ, ý tưởng, hay cách diễn đạt của người khác như là những gì do mình tự tạo ra. Sao chép bất cứ thứ gì mà không ghi rõ tác giả của nó đều bị coi là đạo văn. Đạo văn được xem là hành vi thiếu trung thực về mặt học thuật, được coi là lỗi nghiêm trọng, không có ngoại lệ hay bất cứ biện hộ nào được chấp nhận. Do đó, việc sử dụng ý tưởng hoặc trích dẫn kết quả nghiên cứu của người khác trong luận văn phải được dẫn nguồn đầy đủ và rõ ràng, trình bày theo đúng thể thức quy định chung của Nhà trường. Trong một số trường hợp muốn trích dẫn, nhất là hình ảnh, cần phải xin phép tác giả.

1.2. Cấu trúc của luận văn

Cấu trúc của luận văn được thống nhất chung cho hai ngành đào tạo là: Phát triển nông thôn và Kinh tế nông nghiệp, tuân theo Quy chế đào tạo thạc sĩ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Cấu trúc chung của luận văn như sau:

 Phần bìa và phụ bìa

+ Bìa và trang phụ bìa theo đúng quy định

+ Lời cam đoan

+ Lời cảm ơn

+ Mục lục

+ Danh mục chữ viết tắt

+ Danh mục bảng

+ Danh mục đồ thị, hình, sơ đồ, ảnh,...

+ Trích yếu luận văn

Phần nội dung chính

Nội dung luận văn viết không quá 80 trang, bao gồm phần mở đầu, kết luận và 3 chương với dung lượng cấu trúc như sau:

Mở đầu (khoảng 5%)

Chương 1: Cơ sở khoa học của đề tài (25-30%)

Chương 2: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu (10-15%)

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và thảo luận (>50%)

Kết luận và kiến nghị (2-3%)

Phần phụ cuối

- Danh mục các công trình công bố (nếu có)

- Tài liệu tham khảo

- Phụ lục (nếu có)

1.3. Ngôn ngữ và văn phong

- Luận văn được viết bằng tiếng Việt.

- Luận văn phải được viết theo văn phong khoa học với số lượng từ ít nhất theo một trình tự logic sao cho người đọc rút ra được những kết luận giống như ý của tác giả. Câu văn khoa học nên cố gắng viết ngắn gọn. Các từ ngữ trong luận văn phải chính xác, đơn giản, trực tiếp và dễ hiểu. Tác giả phải sử dụng từ, nhất là các thuật ngữ khoa học, một cách phù hợp và nhất quán trong toàn luận văn.

- Hạn chế tối đa việc viết tắt trong luận văn, đặc biệt ở các bảng biểu; chỉ sử dụng viết tắt những cụm từ hay thuật ngữ, tên cơ quan, tổ chức,... được sử dụng lặp lại nhiều lần trong văn bản. Nếu viết tắt cụm từ nào thì viết tắt ngay sau lần viết đầy đủ đầu tiên và đặt trong ngoặc đơn. Luận văn có nhiều chữ viết tắt phải có danh mục chữ viết tắt xếp theo thứ tự chữ cái ABC (Chú ý: không viết tắt tên đề tài, mục, tiểu mục).

1.4. Định dạng văn bản

- Luận văn được soạn thảo bằng phần mềm Microsoft Office Word.

- Khổ giấy A4, lề trên 3.0 cm; lề dưới 2.0-2.5 cm; lề trái 3.0 - 3.5 cm; lề phải 2.0 cm. Số trang được đánh ở giữa, phía trên mỗi trang. Nếu có bảng biểu, hình vẽ trình bày theo chiều ngang khổ giấy thì đầu bảng là lề trái của trang, tuy nhiên nên hạn chế trình bày theo cách này.

Các bạn có thể download toàn bộ file hướng dẫn tại đây


BÀI VIẾT LIÊN QUAN
ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU MIỄN PHÍ
Họ tên
Số điện thoại
Email
Tên đề tài
Ngành học
Ngôn ngữ
Thể loại
Chương trình học

 
CHIA SẺ CƠ HỘI, HỢP TÁC THÀNH CÔNG
8102012_18472853_bidv

© Bản quyền thuộc về Luanvanthacsi.edu.vn - Email: luanvanthacsi.edu.vn@gmail.com